Skřetí pohlaváři


Chystám se na kampaň odehrávající se v okolí hradu Sovinec, který leží někde uprostřed lesů ve světě s nízkou úrovní magie. Hrad obléhají skřeti. Obležení ještě nedospělo k táboru před hradbami, ale skřeti od tohoto bodu nejsou daleko. Zatím jenom přepadají vozy se zásobami a posilami. Sem tam si postaví nějaký opěrný bod na území lidí a podikají nájezdy na samoty. A jelikož nemám rád protivníky, kteří jsou prostě jenom „ Je tam skřetí vůdce. Má dva metry a vypadá to, že je to skurut. Hoďte si na iniciativu…“, rozhodl jsem si udělat takový malý seznam skřetích pohlavárů. Aspoň se budou mít postavy (a hráči) koho bát, až budou v noci hlídkovat a uvidí prapodivný totem, který viděli předešlé noci, jenže na jiném místě a zahlédli u něj několik vlčích jezdců s dvojnásobným pohybem. Zkusím udělat i seznam nějakých protagonistů a popis lokací (hexů, chcete-li) a k tomu nějaké aplikace pravidel, jestli bude čas.
Poznámka na začátek. U některých pohlavárů je uveden efekt, kterým působí na ostatní. Platí to však pouze na podřízené daného pohlavára. Pohlaváří efekty nepůsobí na ostatní pohlaváry.


Hobgobliní velitel Yzheng 
Veselá skřetí parta nachystaná na LotR SBG. 550 pts, tuším.
Místní velitel. Skřetí verze admirála Thrawna u pěchoty. Je absolutně zfanatizovaný, není s ním rozumná řeč. Jeho nadřízení mu řekli, že má dobýt Sovinec, a tak ho dobyje. Není s ním rozumná řeč a absolutně věří ve finální vítězství skřetů nad ostatními rasami. Je k tomu ochoten použít jakékoli prostředky, zničená pevnost je pro skřety taky pevnost. Skřetů má také dost, a tak se je nemusí bát obětovat. Jediné starosti si dělá s jídlem. Vlci a pavouci musí něco žrát a nebylo by dobré, kdyby mu začali jíst jeho muže. Yzheng je malý a skrčený. Je dokonce menší než průměrný goblin. Vojevůdcovství však rozumí jako nikdo. V mládí se boji rozhodně nevyhýbal, je to vidět z jeho těla, které je poseto snad stovkami jizev. Pochází z kmene Zlomený nos a podle toho tak i vypadá. Je totiž Hobgoblin, jako všichni příslušníci tohoto kmene. S sebou si přivedl skupinu svých pobočníků. Ti velí skřetím oddílům v boji. Ve strategickém umu se svému veliteli nevyrovnají, ale i tak jsou mazanější než všichni jejich podřízení a mazanější než dost lidí. Yzhneg sídlí i se svými důstojníky v klanovém sídle Zlomených nožů.

ZS: Sřeti, kterým velí on, nebo kdokoli z jeho pobočníků (je jich 2k10) bojují organizovaněji, než někteří jiní. Na silnější postavy políčí někde ve vhodném terénu past. 


Náčelník Zlomených nožů Rugneng
Velký bílý ork chodící okolo. Je na skřeta velmi vysoký, do očí by se díval i elfímu knížeti z dávných časů. V jeho rodě se totiž opakovaně vyskytují skuruti nějací ogři. Jeho tělo je bílé jako sníh a úplně lysé. Na rozdíl od Yzhenga může velet svým válečníkům v boji a s oblibou to tak činí. Chce dokázat svou odvahu svým nadřízeným a touží po vyšším postu, než má ten skrček, co ani neujde krok. V boji si počíná velice udatně (a krutě- všichni protivníci se dávají na ústup), jde na smrt, dalo by se říci. Ta se mu ale vyhýbá a on proráží štítové linie, jako by vůbec nestály. Strategického umu moc nepobyl, a tak vleze i do příliš okaté léčky. S pobočníky Yzhnenga moc dobře nevychází, proto vede svůj oddíl vždy bez nich.

ZS: V boji motivuje své podřízené k heroickým výkonům. Všichni mají nějaký bonus na hod (zvýhodnění, +1,2,3,…). 


Skřetí rytíř Helmut
Helmut byl vychováván jako člen stráže jednoho knížete. V dospělosti ale utekl a v divočině našel vlka a ochočil si ho po skřetím zvyku. Nikdy nenašel žádný klan, který by ho kvůli jeho minulosti přijal. A tak bloudí divočinou se svými vlčími jezdci, které posbíral ze stejných individuí jako je on sám (počet: 2k20), a nechává se najímat jako žoldnéř. Jeho Wulfritter, jak je nazývají lidé z Říše, jsou obávanou jednotku pro svou disciplínu a umění bojovat. Tomu se Helmut naučil u lidí za jeho mládí. Již mnohokrát bylo za dopadení Helmuta nemalá odměna. A již mnohokrát byla jeho kompanie téměř vybita, ale vždy tento neohrožený skřetí bohatýr utekl a znovu sestavil svůj sbor. Helmutovi Wulfritter se poznají podle vlčí hlavy vytetované na rameni.

ZS: Kdykoli Helmut vyhlásí akci velení (projevuje se vydáním povelu), může každý skřetí rytíř do vzdálenosti 25 sáhu udělat dvojnásobný pohyb, nebo získat výhodu na toto kolo.

Gobliní zvěd Signeng
Signeng se narodil v místních lesích. Je goblin, takže většinu svého na gobliny dlouhého života (25 let) strávil pod korunami věkovitých dubů, pod které nesvítilo slunce. Místní lesy zná jako svoje boty. Obrazně řečeno. Žádné totiž nenosí. Skřety provádí skrz hvozd přes tajné stezky, o kterých neví ani zvěř, ale přesto existují. Je nebezpečné ho mít za nepřítele. Jednou ráno se totiž můžete probudit s jeho pazourkovým nožem v krku. Pozná i jakýkoli jed, který se v jeho lese vyskytuje.

Nemá žádnou ZS. Jen má extrémní znalosti lovce. Buď je to mechanicky řešen přes nějaké bonusy nebo výhodu, fikčně pak stačí říct… „…prostě to zvládl“.

Skřet-medvědodlak Beogneng
Beogneng se umí měnit na medvěda. Vzhledem k jeho skřetí velikosti není ani medvěd nějak moc velký, ale na vesničany a noční přepady to stačí. Jeho schopnost se může aktivovat v noci a po přípravě (rituál s obětinami k bohu divočiny, Simarglovi). Po této přípravě se může přeměnit na 2k4 hodin na medvěda. Beogneng se narodil v skřetí tlupě, která byla vybita druidy z přilehlého hvozdu. T té době byl ještě nemluvně a druidi se nad ním slitovali. Po nějakou dobu se u nich učil ovládat druidské dovednosti, ale před posledním zasvěcovacím rituálem ho unesli skřetí nájezdníci. Ti zjistili, že jim k ničemu není, když se neumí kontrolovatelně měnit a nechali ho v lese. Nikdo neví, jak přišel na to, jak se měnit na medvěda, ale z lesa se vypotácel po nějaké době zpět k nájezdníkům zpět s podivnou vybouleninou v hlavě. Skřetí šaman prohlásil, že se jedná o kouzelný kámen a že by nebylo dobré na něj nějak moc sahat. Po tomto zjištění se jej ostatní začali bát a Beogneng se začal toulat světem. Aby dokázal, že dovede být užitečný a jeho nově nabytá moc není nebezpečná, přidal se k obléhatelům.

ZS: po rituálu se mění na medvěda.

Gobliní šaman Razghúl
Jeho jméno napovídá, že není úplně normální. Ve skutečnosti už jednou zemře. Stalo se to při klasickém šamanském rituálu zkoušky. Při ní musí aspirant přejít přse práh smrti a vrátit se zpět do života. Razghúl neuspěl. Našel se ale gobliní nekromant, který ho vrátil zpět do světa živých. Razghúl byl prvně překvapen, co se stalo. Poté se ale začal u svého zachránce učit jeho nekalým praktikám a sám se stal nekromantem. Nyní kombinuje šamanskou školu magie a černokněžnickou tradici.

ZS: Totemy smrti. Razghúl umí udělat totem, který funguje jako past. Při doteku se spustí kouzlo vysávající z oběti život. Totemy fungují jako zásobárna energie. Kdokoli může přijít a energii si odčerpat. O tom se ale černokněžník doví a na místo obvykle přijede několik vlčích jezdců.

Psovod

Psovod je nedocenitelnou součástí skřetího vojska. Nikdo pořádně neví, jak se jmenuje, a tak mu všichni říkají prostě Psovod. Psovod se přátelí jen s jeho zvířecími svěřenci, s nikým jiným dosud nenavázal kontakt. Dělá vše, co se mu řekne. Jeho schopnosti a silné stránky nejsou boj, ale umění starat se o zvířata, která skřeti a jiná zelená verbež chová. S láskou se stará o velké vrrky a je jediný, koho u sebe v klecích strpí i velcí pavouci. Poznámka na závěr: jedná se o goblina.

ZS: Pokud je Psovod v nebezpečí, všechna skřetí zvířata, o které se staral (tzn. ty, která žijí ve skalách u klanu Zlomený nůž), mají výhodu na všechny útočné akce.

Komentáře